privacyverklaring

Media91, gevestigd aan Arsenaal 11, 4106 CA Culemborg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Media91 verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze zelf verstrekt.Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over bezoekgedrag op onze website
 • Gegevens over surfgedrag
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Bankrekeningnummer

Doel voor het verwerken van persoonsgegevens

 • Afhandelen van betaling
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van diensten en producten
 • Om goederen en diensten af te leveren
 • Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en optimaliseren op uw voorkeuren

Bewaren van persoonsgegevens

Media91 bewaart zeven jaar na afronden van de opdracht naw-gegevens, ip-adres, e-mailadres, telefoonnummer en factuuradres. Dit is de wettelijke bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens

Media91 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken

Media91 gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die gebruikt is, is noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook dienen cookies voor het optimaliseren van de website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Media91 en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u het verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die Media91 van u beschikt in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@media91.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt Media91 u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Media91 wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Media91 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@media91.nl.